Exams

एमपीएससी : सामान्य अध्ययन घटकाची तयारी

अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा सामान्य अध्ययन घटकामध्ये एकूण ६ उपघटक आहेत. या उपघटकांवरील प्रश्नांचा आढावा आणि त्यांबाबत विश्लेषण मागील लेखात...

Read more

एमपीएससी : महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षा

(१) मराठी, इंग्रजी (भाषा विषय) (२) सामान्य अध्ययन आणि (३)अभियांत्रिकी अभियोग्यता चाचणी या आजच्या या लेखामध्ये आपण २०१७ व २०१८...

Read more

एमपीएससी : महाराष्ट्र वनसेवा पूर्वपरीक्षा सराव प्रश्न

* आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेबाबत पुढीलपकी कोणते विधान चुकीचे आहे? १) दुसऱ्या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघाची संघटना म्हणून स्थापना करण्यात आली. २) भारत...

Read more

एमपीएससी मंत्र : गट क सेवा बुद्धिमत्ता चाचणी

पहिली गट क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा सन २०१८ मध्ये झाली. पूर्वपरीक्षेतील सामान्य अध्ययनाच्या घटकविषयांचे प्रश्न कमी जास्त होत असले तरी...

Read more

एमपीएससी मंत्र : सामान्य विज्ञान विषयाची तयारी

आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या सामान्य विज्ञान या घटकाच्या तयारीविषयी चर्चा करणार आहोत. २०११साली पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये बदल झाल्यानंतर...

Read more

एमपीएससी : गट ‘क’ संयुक्त पूर्वपरीक्षा

सामान्य विज्ञान प्रश्न विश्लेषण शालेय जीवनात सामान्य विज्ञान हा बऱ्याच विद्यार्थ्यांसाठी नावडता व त्यामुळे अवघड जाणारा विषय असतो. मात्र स्पर्धा...

Read more

एमपीएससी : भौगोलिक घटकांचा अभ्यास

विज्ञानाच्या अभ्यासाप्रमाणे भूगोलाचा अभ्यासही व्याख्या (definition) व प्रक्रियांचा संकल्पनांवर आधारित अभ्यास कमी वेळेत चांगले आकलन होण्यास मदतगार ठरतो. अभ्यासामध्ये काही...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7