महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०१५-१६

economic-survey-of-maharashtra-2015-16

वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा 2015-16 वर्षाचा वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला आहे.