⁠  ⁠

नाशिक महानगरपालिकेत(NMC) विविध पदांच्या 811 जागा

Chetan Patil
By Chetan Patil 2 Min Read
2 Min Read

एकूण पदसंख्या : 811

पदाचे नाव : पद संख्या

1 फिजिशियन 10
शैक्षणिक पात्रता:
MD मेडिसिन चेस्ट/DNB/FCPS

2 भुलतज्ञ 10
शैक्षणिक पात्रता:
MD/DA

3 रडिओलॉजिस्ट 05
शैक्षणिक पात्रता:
MD (रेडिओलॉजी)/DMRD/DMRE

4 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) 50
शैक्षणिक पात्रता:
MBBS

5 मानसोपचारतज्ञ 02
शैक्षणिक पात्रता:
MD/DNB/DPM

6 मायक्रोबायोलॉजिस्ट 02
शैक्षणिक पात्रता:
MBBS,MD/M.Sc

7 वैद्यकीय अधिकारी (BAMS) 100
शैक्षणिक पात्रता:
BAMS

8 स्टाफ नर्स 250
शैक्षणिक पात्रता:
(i) 12वी सायन्स (ii) GNM

9 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 25
शैक्षणिक पात्रता
: (i) B.Sc (ii) MLT/DMLT कोर्स

10 मिश्रक 65
शैक्षणिक पात्रता:
B.Pharm/D.Pharm

11 रेडिओग्राफर 10
शैक्षणिक पात्रता:
(i) 12वी उत्तीर्ण (ii) रेडिओलॉजी डिप्लोमा

12 डायटिशियन 02
शैक्षणिक पात्रता:
B.Sc फुड & न्युट्रीशियन

13 समुपदेशक 30
शैक्षणिक पात्रता:
MA/BA क्लिनिकल सायकोलोजी

14 ANM 150
शैक्षणिक पात्रता:
(i) 10वी उत्तीर्ण (ii) ANM

15 मल्टी स्किल हेल्थ वर्कर 100
शैक्षणिक पात्रता:
12वी उत्तीर्ण

वयाची अट: 20 जुलै 2020 रोजी 18 ते 43 वर्षे. 

नोकरी ठिकाण: नाशिक

Fee: फी नाही.

मानधन /Pay Scale
1) फिजिशियन – १,५०,०००
2) भुलतज्ञ – ७५,०००
3) रडिओलॉजिस्ट – ७५,०००
4) वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) – ६०,०००
5) मानसोपचारतज्ञ – ७५,०००
6) मायक्रोबायोलॉजिस्ट – ७५,००० – ३०,०००
7) वैद्यकीय अधिकारी (BAMS) -४०,०००
8) स्टाफ नर्स – १७,०००
9) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ – १७,०००
10) मिश्रक – १७,०००
11) रेडिओग्राफर – १०,०००
12) डायटिशियन – १५,०००
13) समुपदेशक – २५,०००
14) ANM – ८,६५०
15) मल्टी स्किल हेल्थ वर्कर – ७,०००

थेट मुलाखत: 22, 23, 28 & 29 जुलै 2020 (03:00 ते 05:00 PM)

मुलाखतीचे ठिकाण: संबंधित कक्ष (कृपया जाहिरात पाहा)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Share This Article