⁠  ⁠

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१५

Tushar Bhambare
By Tushar Bhambare 1 Min Read
1 Min Read

एमपीएससीने आजच राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची जाहिरात आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रकाशित केली आहे. त्यातील महत्त्वाची माहिती पुढील प्रमाणे-

परीक्षा – 05 एप्रिल 2015

अर्ज करण्याची मुदत – 31 डिसेंबर 2014 ते 20 जानेवारी 2015

एकूण जागा – 216

उप जिल्हाधिकारी – 09

पोलीस उपअधीक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्त – 13

तहसीलदार (गट अ) – 10

सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (गट अ)- 03

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी (गट अ) – 21

सहाय्यक संचालक/महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट अ) – 15

अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क (गट अ) – 01

कक्ष अधिकारी (गट ब ) – 38

मुख्याधिकारी (गट ब ) – 35

सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट ब ) – 09

उप अधीक्षक भूमी अभिलेख (गट ब ) -08

उप अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क (गट ब ) – 03

सहाय्यक आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क (गट ब ) – 01

सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (गट ब ) – 13

नायब तहसीलदार (गट ब ) – 37

संपूर्ण जाहितात पहा :
[gview file=”https://missionmpsc.com/wp-content/uploads/2014/12/advt-mpsc-rajyaseva-prelims-2015.pdf”]

TAGGED: ,
Share This Article