मिशन राज्यसेवा २०२१ : भूगोल

WhatsApp Image 2021 11 07 at 12.41.09 PM

MPSC Rajyaseva 2021 Geography आधी आपण Polity, Economy, History या विषयांचा आढावा घेतला. या विषयांबद्दल आपण असे म्हणू शकतो की, हे विषय Maximum  लोकांना कठीण जातात, पण ‘भूगोल’ विषयी बघितले तर हा विषय Max  लोकांना सोपा जातो  व गेल्या काही वर्षात बघितलं तर या विषयाला येणारे प्रश्न अधिक सोपे होत चालले आहेत.  राज्यसेवा २०२१ ची … Read more

महाराष्ट्राचा भूगोल – खनिज संसाधने व ऊर्जा संसाधने

Maharashtracha Bhugol

Maharashtracha Bhugol – खनिज संसाधने व ऊर्जा संसाधनेGeography of Maharashtra (Natural Resources and Energy) खनिज संसाधने – आर्थिकदृष्ट्या महत्त्व असलेले भू-पदार्थ, जे जमिनीतून खणून काढावे लागतात, त्यांना खजिन म्हणतात.मूलत: खडक हे खनिजांचे मिश्रण असते. त्यामुळे कोणत्याही प्रदेशात कोणती ना कोणती तरी खनिजे असतातच.खनिजांचे धातू व अधातू असे वर्गीकरण केले जाते. या दोनही प्रकारच्या खनिजांचा वेगवेगळ्या … Read more

महाराष्ट्राचा भूगोल – वने व वन्य प्राणी

Maharashtracha Bhugol vane vanya prani

Maharashtracha Bhugol – वने व वन्य प्राणीGeography of Maharashtra (WildLife) वने व वन्य प्राणी वन हे खूपच महत्वाचे जैविक नैसर्गिक संसाधन आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रदेशाचा 1/3 भाग वनाखाली असावा असे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रातील वन प्रकार – महाराष्ट्रात वनांचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत.1) उष्ण प्रदेशीय निमसदाहरित वने2) उष्ण प्रदेशीय आर्द्र पानझडी वने3) उष्ण प्रदेशीय शुष्क पानझडी … Read more

महाराष्ट्राचा भूगोल – जलसिंचन

Maharashtracha Bhugol - Jalsinchan

Maharashtracha Bhugol (Jalsinchan)Geography of Maharashtra (Irrigation) जलसंसाधन एखादी प्रदेशातील पाण्याची उपलब्धता ही प्रदेशाच्या हवामानावर अवलंबून असते. आपल्याला पाणी पावसाचे मिळते व पर्जन्य हा वापरण्यायोग्य पाण्याचा पृथ्वीवरील एकमेव स्त्राोत आहे. पर्जन्य हा पाण्याचा स्त्राोत असला तरी पर्जन्य हे संसाधन नव्हे. पर्जन्याद्वारे मिळणारे पाणी एकत्र आणावे लागते, साठवावे लागते व नंतर ते वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी पुरवता येते. जल … Read more