नोट्स कशा काढाव्यात?

How to Make-Good-Revision-Notes-for-mpsc

नोट्स कशा काढाव्यात, याचा एकच एक असा मॅजिक फॉर्म्युला नाही. प्रत्येकाच्या स्टाईलप्रमाणे नोट्स वेगवेगळ्या असू शकतात.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा अर्थव्यवस्था घटकाची तयारी

mpsc economics

अर्थव्यवस्था या घटकाच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या स्रोतांबरोबरच, अभ्यासक्रमाचा आवाका लक्षात घेऊन केलेली नेमकी तयारी निश्चितच फायदेशीर ठरेल.