⁠  ⁠

[UPSC] संघ लोकसेवाआयोगामार्फत विविध पदांच्या १५३ जागा

Chetan Patil
By Chetan Patil 4 Min Read
4 Min Read

Union Public Service Commission recruitment -2019

ट्रेड मार्क्स परीक्षक आणि भौगोलिक निर्देश (Examiner of Trade Marks and Geographical Indications) : ६५ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कायदा पदवी. ०२) ०२ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ३० वर्षे 

विशेषज्ञ ग्रेड III सहाय्यक प्राध्यापक – बायो-केमिस्ट्री (Specialist Grade III Assistant Professor – Bio-Chemistry) : १२ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ कडून प्रथम श्रेणीतील किंवा द्वितीय श्रेणीतील एमबीबीएस (Bio-Chemistry) पदवी. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ४० वर्षे 

विशेषज्ञ ग्रेड III सहाय्यक प्राध्यापक – कार्डियोलॉजी (Specialist Grade III Assistant Professor – Cardiology) : १३ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ कडून प्रथम श्रेणीतील किंवा द्वितीय श्रेणीतील एमबीबीएस (Cardiology) पदवी. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ४० वर्षे 

विशेषज्ञ ग्रेड III सहाय्यक प्राध्यापक – एंडोक्राइनोलॉजी (Specialist Grade III Assistant Professor – Endocrinology) : ११ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ कडून प्रथम श्रेणीतील किंवा द्वितीय श्रेणीतील एमबीबीएस (Endocrinology) पदवी. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ४० वर्षे 

विशेषज्ञ ग्रेड III सहाय्यक प्राध्यापक – विभक्त औषध (Specialist Grade III Assistant Professor – Nuclear Medicine) : ०५ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ कडून प्रथम श्रेणीतील किंवा द्वितीय श्रेणीतील एमबीबीएस (Nuclear Medicine) पदवी. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ४० वर्षे 

विशेषज्ञ ग्रेड III सहाय्यक प्राध्यापक – ऑर्थोपेडिक्स (Specialist Grade III Assistant Professor – Orthopaedics) : १८ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ कडून प्रथम श्रेणीतील किंवा द्वितीय श्रेणीतील एमबीबीएस (Orthopaedics) पदवी. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ४० वर्षे 

विशेषज्ञ ग्रेड III सहाय्यक प्राध्यापक – फुफ्फुसीय औषध (Specialist Grade III Assistant Professor – Pulmonary Medicine) : ०९ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ कडून प्रथम श्रेणीतील किंवा द्वितीय श्रेणीतील एमबीबीएस (Pulmonary Medicine) पदवी. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ४० वर्षे 

विशेषज्ञ ग्रेड III सहाय्यक प्राध्यापक – क्रीडा औषध (Specialist Grade III Assistant Professor – Sports Medicine) : ०१ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ कडून प्रथम श्रेणीतील किंवा द्वितीय श्रेणीतील एमबीबीएस (Sports Medicine) पदवी. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ४० वर्षे 

विशेषज्ञ ग्रेड III सहाय्यक प्राध्यापक – क्षयरोग आणि श्वसन औषध (Specialist Grade III Assistant Professor – Tuberculosis and Respiratory Medicine) : ०२ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ कडून प्रथम श्रेणीतील किंवा द्वितीय श्रेणीतील एमबीबीएस (Tuberculosis and Respiratory Medicine) पदवी. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ४० वर्षे 

विशेषज्ञ ग्रेड III – पॅथॉलॉजी (Specialist Grade III – Pathology) : ०२ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ कडून प्रथम श्रेणीतील किंवा द्वितीय श्रेणीतील एमबीबीएस (Pathology) पदवी. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ५० वर्षे 

विशेषज्ञ श्रेणी III – रेडिओ निदान (Specialist Grade III – Radio diagnosis) : १४ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठ कडून प्रथम श्रेणीतील किंवा द्वितीय श्रेणीतील एमबीबीएस (Radio diagnosis) पदवी. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ४५ वर्षे 

वरिष्ठ व्याख्याता – इम्युनो हेमेटोलॉजी आणि रक्त संक्रमण (Senior Lecturer – Immuno Haematology and Blood Transfusion) : ०१ जागा 

शैक्षणिक पात्रता : ०१) मूलभूत विद्यापीठ किंवा समकक्ष पात्रता इंडियन मेडिकल कौन्सिल यामध्ये समाविष्ट असेल किंवा 
राज्य वैद्यकीय नोंदणी किंवा भारतीय वैद्यकीय रजिस्टरमध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ५३ वर्षे 

सूचना – वयाची अट : ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी[SC/ST – ०५ वर्षे सूट, OBC – ०३ वर्षे सूट, PWD – १० वर्षे सूट]

शुल्क : २५/- रुपये [SC/ST/PH/महिला – शुल्क नाही] 

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online

TAGGED:
Share This Article