⁠  ⁠

MPSC : २०२२ मधील स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक (एप्रिल २०२२)

Rajat Bhole
By Rajat Bhole 1 Min Read
1 Min Read

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून एमपीएससी २०२२ या वर्षामध्ये होणार्‍या परीक्षांचे वेळापत्रक आणि सद्यस्तिथी जाहीर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे राज्यसेवा, गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा तसेच गट क संयुक्त पूर्व परीक्ष याचसोबत महाराष्ट्र तांत्रिकसेवा पूर्व परीक्षा, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, व न्याय दंडाधिकारी परीक्षा २०२२ मध्ये जून नंतर दुसऱ्यांदा होणार आहे.

२०२२ च्या सुरुवातीला झालेल्या परीक्षा आणि २०२२ जून नंतर होणाऱ्या परीक्षा यांच्या पूर्व/मुख्य च्या तारखा तसेच परीक्षांची सद्यस्तिथी या विषयाची अपडेट देणारी PDF आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

MPSC 2022 Tentative Timetable

टीप :- (१) शासनाकडून संबंधित संवर्ग/पदांसाठी विहित वेळेत मागणीपत्र प्राप्त होईल; या गृहितकाच्या आधारे अंदाजित वेळापत्रक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शासनाकडून विहित वेळेत मागणीपत्र प्राप्त झाल्यासच नियोजित महिन्यामध्ये पदे विज्ञापित करणे व वेळापत्रकाप्रमाणे परीक्षा घेणे शक्य होईल.
(२) वेळापत्रक अंदाजित असून जाहिरातीच्या अथवा परीक्षेच्या प्रस्तावित महिना/दिनांकामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होऊ शकतो. असा बदल झाल्यास तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.
(३) अंदाजित वेळापत्रकाबाबतची सद्यस्थिती दर्शविणारी अद्ययावत माहिती (Updates) वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.
(४) संबंधित परीक्षेची परीक्षायोजना, अभ्यासक्रम, निवड पध्दत इत्यादी तपशील आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे/येईल व आयोगाच्या धोरणानुसार वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात येईल.
(५) संबंधित परीक्षेमधून भरावयाच्या पदसंख्येबाबतचा सविस्तर तपशील जाहिरात/अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

Share This Article